Zientziaren zabalkundea komunitate zient ifikoan barne eta gizartean: zenbait ohar

Autores/as

Palabras clave:

Zientziaren zabalkundea, Ikerkuntza zientifikoa, Dibulgazio zientifikoa

Resumen

Zientziaren zabalkundea aro berri batean murgilduta dago. Halaber, ikerkuntza zientifikoa eta bere emaitzen zabalkundeak azken mendeaz gero “moda”ren eta prentsaren eraginak jasaten ditu. Ondoko lerrootan zientziaren zabalkundearen nolakotasuna komunitate zientifikoan eta zenbait adibideren bidez, jasaten dituen eraginak aztertzen dira. Halaber, garrantzi gero eta handiagoa hartzen ari den dibulgazio zienti - fikoa aztertzen da.

Biografía del autor/a

Fernando Plazaola Muguruza, Euskal Herriko Unibertsitatea

Zientzi Fakultatea, Elektrika eta Elektronika Saila.

Descargas

Número

Sección

Artículos