García González, Daniel, Euskal Herriko Unibert sitatea (UPV / EHU). Dpto. Periodismo II., España