Larrondo Ureta, Ainara, Euskal Herriko Uniberstitatea (UPV/EHU), España