Rivero Santamarina, Diana, Euskal Herriko Uniberstitatea (UPV/EHU), España