Eizmendi Iraola, Maider, Euskal Herriko Unibertsitatea