Artxiboak

2021

Azala

zk: 39

* Imagen de cubierta / Azaleko irudia: Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga & Isusko Vivas Ziarrusta.

** "Sin título". Collage realizado mediante diversas superficies tintadas y gofrado (medidas variables). Galería y Taller de Grabado LA TALLER (Bilbao), 2021.

** "Izenbururik gabea". Azalera tintatuz eta gofratuaren bidez eginiko collagea (neurri aldakorrak). LA TALLER Grabatu Tailerra eta Galeria (Bilbo), 2021.