Ezagutzen ez den langileriaren Donostia, 1940-1980

Egileak

  • Jon Delgado Aldabaldetreku UPV/EHU

Laburpena

Lan honetan, Donostiako hiri-eredu burgesaren atzean izkutatzen den errealitatea dago aztergai. Donostiako ekialdeko barrutien inguruko ezaugarri ezberdinak jorratzen dira. Hiriak 1950 eta 1980 urte bitartean jasandako industrializazio prozesua, etorkinen afera, eta hiri-antolamenduan emandako aldaketak aztertuko dira 1962ko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra oinarri hartuta. Donostiako ekialdean ezarri zen langileriak garai hartan zuen bizimodura hurbilpen bat egin nahi da. Hitz gakoak: Historia Garaikidea, Donostia, Ekialdeko Barrutia, Langileria, Hirigintza, Migrazioa, Hiri-segregazioa. In the present work, the underlying matter of seeing Donostia only as a bourgeois city example has been investigated. Different aspects of the eastern zone of Donostia have been studied, aspects as the industrialization process, migration and the changes carried out in urban planification between 1950 and 1980. Moreover, those aspects will be based on the General Urban Development Plan of 1962. The aim is to invest the lifestyle of those workers who were living in the Eastern zone of the city. Keywords: Contemporary History, Donostia, Eastern Zone, Working class, Urbanism, Migration, Urban segregation. En este trabajo, se quiere profundizar en aquello que se esconde detrás de la idea de ciudad burguesa de Donostia. Se trabajan diferentes aspectos del distrito este de Donostia. Teniendo como base el Plan General de Ordenación Urbana de 1962, serán objeto de análisis en el siguiente artículo el proceso de industrialización, la migración o los cambios realizados en el planeamiento urbano de la ciudad entre 1950 y 1980. Se quiere profundizar en el estilo de vida de los trabajadores asentados en el distrito este de la ciudad. Palabras clave: Historia Contemporánea, Donostia, Distrito este, Clase trabajadora, Urbanismo, Migración, Segregación urbana.

##submission.downloads##

##submission.additionalFiles##

Argitaratuta

2021-12-19