Armentia Vizuete, Ignacio, Euskal Herriko Uniberstitatea (UPV/EHU), España